Nyheter i skolan

Barn är nyfikna och många vill hänga med i det som händer i världen och i deras närområde. De hör vad vuxna pratar om och snappar upp ett och annat från tv och internet. Vuxennyheterna är ofta lite svåra att förstå eftersom barn inte har samma kunskapsbas och förförståelse för vad som tas upp som […]

Censuren av media och sökmotorer

Alternativa är den typ av nyheter som vinner mest mark. Tack vare kraven på källhänvisningar så kan man via seriösa alternativmedier även få tillgång till ursprungskällan. Den här utvecklingen är den etablerade medias mardröm och man försöker från politiskt håll att göra allt för att stoppa den här typen av media. Men ryktet om de […]

Nyheter viktigt för allmänbildningen

Nyheter – en del av allmänbildningen

Att följa nyhetsutvecklingen är idag en nödvändighet för att vara en fullt funktionell samhällsmedborgare. Att människor är allmänbildade har en stor betydelse för ett samhälle, särskilt en demokrati. En demokrati är byggd på tanken att välinformerade medborgare på ett rationellt sätt väljer det parti som de tror kan gynna landet, vilket kräver allmänbildning. Men mer […]

En katt som karikatyr

Karikatyrer – en del av nyheternas historia

En väldigt överdriven bild av en eller flera personer i visuellt eller litterär form kallas för karikatyrer och är en ganska varierande konstform. Ordet karikatyr kommer ifrån det italienska caricare, som betyder överdriva eller överlasta och är en gammal konst som är flera tusen år gammal. Det som utmärker karikatyren är att man överdriver konsten […]

Hus och lyftkranar

Nyheter om bostadsmarknaden

Just nu händer det väldigt mycket på bostadsmarknaden, och det är inte lätt att hänga med i svängarna. Efterfrågan på bostäder påverkar som alltid priset, men det gör också utbudet. Bara de senaste två åren har ett stort antal bostäder börjat byggas för att möta bostadsbristen, men nybyggda bostäder kostar vanligtvis väldigt mycket mer än […]