En nyhet betecknas som en process genom kommunikation som sprids på olika sätt. Det vanligaste är tidningar och tv och idag har även de sociala medierna ett enormt inflytande på nyhetsspridning. Från början var det dock från mun till mun, vilket kan jämföras lite med viskleken, där informationen i slutändan ofta blir något helt annat, p.g.a. folks olika tolkningar. En nyhet är således all information som förmedlas mellan olika parter och kan lika väl vara något man berättar för sin kamrat, som en Rapport-sändning på tv. När man pratar om nyheter, tänker man dock främst på sådant som har inträffat i landet eller i världen och påverkar många människor. De ska även helst vara uppdaterade och händelserna ska helst ha inträffat i närtid.

Nyhetens uppbyggnad

Nyheter besvarar olika frågor. Här kommer några av dem:

  • När inträffade den?
  • Var inträffade den?
  • Vem eller vilka var inblandade?
  • Hur har det inträffat?
  • Varför skedde det?

Det är alltså tänkt att man ska få reda på så mycket som möjligt när nyheten kommuniceras. I många fall är nyhetsupplägget ganska kort, då andra program eller dylikt väntar. Dock finns det kanaler på tv, t.ex. som bara specialiserar sig på nyhetssändningar 24 timmar om dygnet. dessa reportage är oftast längre och mer utforskande.