Varför hör man ofta folk ute på gatan hellre kommentera oväsentliga ting som de läst i tidningen, som exempelvis att en känd person köpt en svindyr väska eller att man ska bygga en ny parkering i stadskärnan, än att prata om äldreomsorgens tragiska utveckling i hela landet eller det senaste terrordådet i Europa? Hur skapas nyhetsvärdering?

Orsaker

Man har kommit underfund med att det som händer närmast en själv, är det som får mest utrymme, både i media och i människors liv. Negativa händelser blir också mer intressanta men även händelser som är ovanliga. Berömda personer uppmärksammas mycket oftare än en okänd person som blivit utsatt för något hemskt. Dock finns det undantag, som när exempelvis ett ovanligt mord skett. Men man har också lagt märke till att om personen som drabbas är attraktiv, får fallet mer publicitet.

Bilder har kommit att ta mer och mer plats i tidningar och nyhetsupplägg, och har stor betydelse om folk läser artikeln eller inte.

Vad texten än handlar om är det viktigt att dessutom dramatisera lite och spetsa till det hela för att läsaren skall intresseras. Folk dras generellt till spänning, dramatik och motsättningar snarare än harmoni.