Arbete som budgivare eller slavskribenter som skrev handskrivna nyhetsblad under antikens Rom, kan motsvaras av dagens journalister. Dock hade dåtidens budbärare ingen rätt att bearbeta eller granska den information de skulle sprida. Dagens journalister har däremot detta som arbetsuppgift, innan de skriver sina artiklar eller rapporterar från världens alla håll och kanter. De bidrar dessutom till mycket stor del till att prägla ett lands åsikter och har kommit att kallas den tredje statsmakten. Detta har på senare tid legat till grund för en stor debatt där journalister har fått mycket kritik över att vinkla sanningen för mycket för att påverka folket.

Yttrandefrihet

I västvärlden har nästan alla länder yttrandefrihet, vilket gör att man kan visa problemen i samhället och jämföra fakta. På många håll i världen vill däremot staten tysta ned vissa situationer och detta gör att många journalister ute i världen fängslas eller censureras, p.g.a. restriktionerna.

Tystnadskultur trots yttrandefrihet

Även om ett land sägs ha yttrandefrihet, finns det ibland en tystnadskultur som gör att även om man har rätt att uttrycka sig, väljer man bort den friheten då man är rädd att förlora jobbet eller lynchas. Vid många tillfällen har detta förekommit även i Sverige.