Innan det fanns tv och radio, sociala medier och tidningar, spreds information genom budbärare som regeringarna eller ledarna anlitade för att springa runt i

landet och skrika ut senaste nytt. Detta hade ofta med nya regler att göra eller förordningar som sattes upp angående skatter o.s.v.

Det var så den muntliga nyhetsspridningen uppkom, och detta var exempelvis mycket vanligt i det antika Rom eller i Egypten under faraonernas tidsera.

Innan tidningarna kom använde man sig av bulletiner som var inristade i sten och antingen sattes upp på offentliga platser i landet eller spreds via anlitade budbärare som sprang runt land och rike och delade ut dem.

Man kan själv tänka sig hur partiska dessa bulletiner var, eftersom regeringen och kungahusen ville göra allt som stod i deras makt för att styra folket.

De första handskrivna nyhetsbladen kommer från Kina och uppkom någon gång på 700-talet e.Kr. De var skrivna på silkespapper och lästes upp för folket på torgen eller samlingsplatserna. Man kan säga att det var dåtidens första nyhetsbrev.

1600-talet – tidningarnas uppkomst

På 1600-talet kom tidningarna i och med “boktryckarkonstens utveckling, vilket gjorde att det blev enklare att ta del av många nyheter snabbare. Dock gavs de ut en gång i veckan till en början, men så småningom utökades det till flera dagar i veckan.

På 1700-talet kunde man trycka både en morgonbilaga och en kvällsbilaga för folket, men man upptäckte snart att det blev för mycket information att hämta in för människorna, och därför bestämde man sig för att bara trycka morgontidningar. Många av de tidningar som började tryckas för länge sedan finns faktiskt kvar än idag.

Caféernas betydelse för kommunikationen

På 1700-talet kom de gamla kaffehusen att symbolisera platser för informationsutbyte och diskussioner. Från början var de tänkta för männen att samlas och utbyta information samtidigt som man tog en kopp kaffe. Där kunde man prata om vad man sett i tidningarna eller hört via ryktesspridning.

Tv och radio

Radion sägs ha uppfunnits av den italienska vetenskapsmannen Guglielmo Marconi som fick patent på trådlös telegrafi 1895. 1909 fick han även Nobelpriset i fysik. Han ville till en början känna av åskväder på långt håll, och upptäckte på så sätt radiovågorna. Genom radion kunde man senare sända ut nyheter och skapa program. Tv:n å andra sidan, kom inte förrän på 50-talet och blev en stor sensation. Folk blev så fascinerade att många stannade hemma varje kväll för att se på nyheter och program och dåtidens cafékultur och uteliv blev först lidande. Tv:n har sedan fungerat som den främsta nyhetsspridaren fram tills de sociala medierna upptäcktes.

De sociala medierna

Genom internets uppkomst, har även de sociala medierna bildat ultrasnabba kanaler när det gäller nyhetsspridning. Nyheter och trender sprids så oerhört snabbt att t.o.m. tv och tidningar får maka på sig. Det som är intressant är också att det är vanliga människor som ger ut nyheterna via sina privata konton, och inte alltid professionella journalister, chefer eller nyhetsankare som ibland kan verka partiska.