I dagens nyhetsklimat, med termer som ”fake news”, en uppsjö av olika nyhetssajter som sprider mer eller mindre sensationella nyheter och clickbait-rubriker som översvämmar ens flöde i sociala medier, är det viktigare än någonsin att använda källkritik. Källkritik är något som de allra flesta i Sverige får lära sig redan i mellanstadiet, men som många verkar glömma bort så fort de lämnar skolans värld.

Kort sagt innebär källkritik att man kritiskt granskar de källor varifrån man hämtar information, och värderar deras trovärdighet. I dessa sammanhang talar man om primärkällor, sekundärkällor och tertiärkällor, där de nyheter vi läser i tidningar och på nätet är sekundärkällor. Primärkällor är ögonvittnen, och som sådana har deras berättelse inte kritiskt granskats. Det gör däremot sekundärkällorna, som hämtar information från primärkällorna och granskar, värderar och tolkar dem. För att en sekundärkälla ska vara trovärdig ska den alltid referera tillbaka till primärkällan.

Det är dock inte bara nyheter som man ibland måste granska med ett kritiskt öga: ibland måste man också granska svåråtkomliga utrymmen i ens hus för att till exempel se om det har drabbats av fuktskador. Då räcker det inte med ens eget kritiska tänkande – man behöver också hjälp av ett instrument som låter en komma åt dessa utrymmen. En inspektionskamera är med andra ord till stor hjälp i sådana situationer. Du hittar flera olika typer av inspektionskameror på Prylstaden.se.