Nyheter viktigt för allmänbildningen

Att följa nyhetsutvecklingen är idag en nödvändighet för att vara en fullt funktionell samhällsmedborgare. Att människor är allmänbildade har en stor betydelse för

Nyhetslandskapet genomgår förändring

ett samhälle, särskilt en demokrati. En demokrati är byggd på tanken att välinformerade medborgare på ett rationellt sätt väljer det parti som de tror kan gynna landet, vilket kräver allmänbildning. Men mer praktiskt så kommer denna allmänbildning vara en viktig del av ditt liv. I denna artikel kommer vi kort gå igenom några aspekter med varför det är så viktigt att följa nyheter för en god allmänbildning.

Att läsa tidningen är allmänbildande på många vis. till exempel när man pluggar till högskoleprov kan den kunskap du får genom tidningarna både bidra till din läsförmåga och ditt ordförråd. I andra sammanhang kan den allmänbildning en tidning ger dig guida beslut som när du ska sälja en lägenhet, om det är en bra tid att spara pengar, trevliga restauranger att testa eller om ett särskilt land är ok att åka till. Det man läser och hör i nyheter står till grund för många fler beslut i ens vardag än man kan tro.

Men även allmänbildning kan bli fel om man bara lyssnar till ett perspektiv. Den digitala revolutionen har inneburit att mängden tillgängliga nyheter har mångdubblats, och det är idag viktigare än någonsin att man balanserar sina nyhetskällor. En enda tidning kan vara användbar, men oavsett deras övertygelser så kan en tidning bara erbjuda ett snävt perspektiv. Det kan dessutom vara bra att läsa mer media än de som finns i ens eget land.

Att vara kritisk

Det är inte så lätt som att bara öppna en tidning och på så sätt bli allmänbildad. I en tid där utbudet av media blir större och större, och där mer och mer av utbudet antingen är ‘fake news’ eller riktat till vissa grupper är det viktigare än någonsin med att vara kritisk. Med en kritisk attityd sägs det ibland att det inte finns dålig media: om du vet vem och varför de skriver kan du alltid lära dig någonting (även om det inte är vad de vill att du lär dig).

Viktigt att hänga med

Ofta är människor kritiska mot media för att media inte håller med dem. Men detta är inte att vara kritisk. Man kan inte förvänta sig att alla har samma åsikt, eller att en enskild nyhetstidning kan vara perfekt ‘objektiva’ i sin rapportering. Men ifall man är kritisk behöver ingen av dessa vara ett problem.

Det är mycket viktigt att hänga med i sin samtid, men lika viktigt att göra det på ett kritiskt sätt. Kan man göra det så är nyheterna en omistlig källa för allmänbildning. I dagens samhälle behöver en vanlig medborgare fatta många viktiga beslut i sitt liv, och utan en gedigen allmänbildning är risken stor att man gör fel val, eller gör rätt val i fel tidpunkt. Vare sig man gillar det eller inte är vi beroende av vår omvärld, därför är det helt enkelt en nödvändighet att hänga med i omvärldens utveckling.