Förutom att nyheter fungerar som ett sätt för människor att hålla sig uppdaterade om vad som händer i världen, är de också en form av historiskt dokument, då man kan gå tillbaka i tiden för att se vad som var aktuellt för ett år sedan, eller flera årtionden sedan. Ett ämne som är intressant att titta på ur just den aspekten är återvinning, eftersom nyhetsrapporteringen om detta i Sverige har speglat den utveckling som landet har gjort.

År 2012 kunde man till exempel läsa i Svenska Dagbladet att återvinningen i Sverige inte alls fungerar. Det var särskilt Stockholm som var i fokus, och i artikeln beskriver man hur insamlingsstationerna är stökiga och smutsiga, och att behållarna är överfulla. Återvinningen av förpackningar blev därför av naturliga skäl lidande.

Två år senare trycker samma tidning en artikel med rubriken ”Rekordstor återvinning av hushållens avfall”. I artikeln beskrivs sedan hur ny statistik visar att mer än hälften av allt hushållsavfall i Sverige återvinns, vilket tydligt visar vilken förändring som skett under perioden däremellan.

En sak som har gjort att återvinningen i Sverige har förbättrats är sannolikt sådana tjänster som InkClub erbjuder. När man beställer nya bläckpatroner via dem får man till exempel en miljöpåse med sin beställning, så att man kan skicka sina gamla bläckpatroner för att återanvändas, istället för att kasta dem. Om du vill hjälpa miljön genom att beställa bläckpatroner på detta sätt, ska du kika in på Black Friday och den InkClub-rabatt som de har. Då gör du med andra ord både din plånbok och miljön en tjänst.