Runt omkring i världen inträffar det hela tiden olika nyheter. Men ibland kan det till och med bli så att en nyhet inträffar utanför jordens klot, ute i rymden. Ett

exempel är att en rymdsond som har skickats ut i rymden i riktning mot planeten Mars nu snart har landat där, nämligen rymdsonden Insight. Farkosten har skickats iväg i riktning mot Mars av Nasa, som är den amerikanska rymdstyrelsen. Den skickades iväg från Kalifornien och har färdats i hela 548 miljoner kilometer i rymden mot Mars. Ytan på mars är både röd, dammig och lite stenig, men forskare har trots detta lyckats hittat spår av fruset vatten på Mars vid polerna. Med hjälp av seismisk utrustning och borrande ska Insight försöka ge nya insikter om hur planeten Mars formades.

Nyheten om en rymdsond på väg till Mars är ett exempel på en nyhet som kan styras av en stat, som väljer vilken information som ska förmedlas, ibland för propaganda, men det behöver såklart inte vara så i detta fallet. Oavsett nyhet så är det viktigt att alltid kolla källor och att vara kritisk. Alla vill föra ut sitt budskap och/eller sälja in sina varor och tjänster samt påverka gemene man; det kan handla om ett företag som lyckats sälja sina fakturor till fördelaktiga villkor, likväl som en bilförsäljare som gjort några lyckade affärer. Att få en rymdsond att landa på Mars är stort, självklart vill avsändaren få berätta det för världen.

Det är dock alltid viktigt att vara uppmärksam och källkritisk inte minst när det gäller våra barn. Utan källkritik skulle betydligt fler nyheter kunna spridas även om de var fejk. Källkritik är faktiskt en av de viktigaste grunderna när det gäller nyheter och nyhetsförmedling, även om det finns andra saker som också är viktiga. En annan viktig sak är korrekthet. Man ska inte underskatta vikten av att förmedla nyheter så objektivt och neutralt som möjligt, helst utan värderande ord, ja, med så värdeneutrala ordval som möjligt. Att ta ställning för eller emot det man rapporterar om är inte seriöst.

En nyhet som har varit stor nu under hösten 2018, vad gäller utrikes nyheter, är de slutliga förhandlingarna om avtalet om Storbritanniens utträde ur den europeiska unionen, EU. Det hela brukar ofta kallas för Brexit. Det finns flera saker som man har varit lite oeniga om och som har varit svåra att hitta lösningar kring, både vad gäller Gibraltar som ju ligger precis vid södra Spanien på den iberiska halvön och är Storbritanniens territorium, men också hur man ska hantera gränsen mellan Irland och Nordirland. Denna blir en gräns till EU när Storbritannien har lämnat unionen i och med att Irland alltjämt är ett land som är med i EU. Dessa stötestenar har varit svåra att lösa, men ett cirka 500 sidor långt avtal har man till slut lyckats att få till. Uttåget ur EU är avtalat men exakt hur det ska gå till i praktiken vet man inte riktigt.