Många som regelbundet följer olika nyheter känner att det kan bli lite för mycket av det negativa ibland. Tyvärr är det många gånger det som är tråkigt som faktiskt har ett nyhetsvärde, men det tar inte bort det faktum att man kan känna sig lite nere om man bara får höra om sorgliga eller allvarliga händelser när man läser tidningen eller ser på tv:n. Det är här rundis, eller runda nyheter, kommer in. En rundis är nämligen ett positivt inslag som brukar läggas sist i en nyhetssändning eller i en tidning. Inslaget behandlar antingen ett positivt ämne eller händelse. Det kan även handla om en negativ händelse som har ett positivt slut. Inslaget kan även vara humoristiskt eller annorlunda på något sätt.

En mer realistisk verklighetsbild

I det verkliga livet är ofta det som sker i ens omvärld en balans mellan roligt och tråkigt samt positivt eller negativt. Även om vissa perioder i livet kanske är mer åt det negativa hållet finns det ofta något positivt som sker samtidigt. När en nyhet avslutas med något positivt visar det därför en mer realistisk verklighetsbild. Ett exempel på en bra rundis är när tidningar och olika nyhetsportaler rapporterade om den gigantiska skogsbranden i Kalifornien som satte igång i början på december år 2017. Självklart rapporterades det om den massiva förstörelsen som påverkade djur- och natur samt många olika bostadsområden, men det fanns även positiva inslag. Ett videoklipp på en man som stannade sin bil och räddade en liten kanin som sprang ut från ett av de branddrabbade områdena fick till exempel stor spridning. Någonstans i mörkret fanns det alltså fortfarande hopp och en mänsklighet, vilket balanserade nyhetsrapporteringen från den katastrofala händelsen.

Svenska moderna rundisar

Att använda sig av en rundis är ingenting nytt och även i Sverige rapporteras nyheter på det här sättet. Det kunde man till exempel se efter terrorattacken i Stockholm. Efter händelsen rapporterades det naturligtvis mycket om det som hände, om terroristen och om de som föll offer, men det fanns även ett ljus i mörkret. Många nyhetsportaler rapporterade nämligen om att flera privatpersoner samlades i de centrala delarna av Stockholm och skänkte rosor till poliserna, samtidigt som de uttryckte sin uppskattning över hur de hanterade situationen. Att staden fylldes av ljus från exempelvis Ljustema.se var också en positiv händelse som rapporterades i media. Det är helt enkelt en bättre idé att visa en balanserad bild av verkligheten, för annars kan det verka som att allt är mörkt och hemskt i världen. Eftersom det är långt ifrån sanningen är rundisar ett välkommet inslag i nyhetsvärlden.