Ekonomi är ett ständigt aktuellt ämne som rör alla och därför är viktigt att hålla koll på. Om man sparar i aktier och fonder är det extra viktigt att vara medveten om vad som händer i ens omvärld. Inte minst för att kunna vara beredd på de olika svängningar detta kan medföra för ens privata ekonomi. Det finns förstås olika grader av hur aktiv man behöver vara i sin omvärldskoll. Har man ett långsiktigt sparande, till exempel på en trygg fond för sin pension, blir man inte lika påverkad av till exempel kraftiga börsnedgångar. Sparar man kortsiktigt i aktier däremot bör man vara väldigt aktiv och i princip dagligen följa de ekonomiska nyheterna för att vara beredd på att sälja av från sin portfölj eller köpa på sig mer. Därför är det viktigt att tänka igenom vart man vill ha sitt sparande och fundera på hur aktiv man vill vara.

Svenskarna sparar mer i fonder

Vid skiftet från 2017 till 2018 nådde det sammanlagda sparandet i fonder i Sverige över 4000 miljarder. Detta innebär att sparandet i fonder ökar allt mer och har fördubblats de senaste tio åren. Av detta sparande är hälften privat sparande och den andra hälften går till pensionssparande. En av förklaringarna till att sparandet nått nya höjder är att fler och fler sparar i aktier och att börsen därmed har stigit i värde. Vanligast är att man sparar i fonder med ett brett innehav av aktier som känns tryggt att spara i. Sedan början av 2018 har även en ny fondlagstiftning införts som ska bidra till att fondbolag ska redovisa sina avgifter och kostnader på ett mer begripligt sätt. Detta kan också ha lett till det ökade intresset för svenskarna att spara i fonder. Något som också fortsätter att öka är sparandet i Asien-fonder, vilket kan bero på att Asien var en av årets börsvinnare. Mycket tack vare stark tillväxt från Kina och Japan, som fått de asiatiska börserna att lyfta rejält och populariteten fortsätter att öka bland de som sparar.

Ta kontroll på din ekonomi

I takt med att intresset för privat sparande i fonder och aktier ökar så ökar även intresset för att sköta sin privatekonomi. Om du inte känner att du har full koll på din ekonomi, eller om du har dina lån spridda hos olika banker, kan det vara dags att ta kommandot över dina pengar! Det är vanligt idag att man har flera olika lån hos olika långivare, vilket inte blir fördelaktigt i längden med tanke på räntor på lånen. Om du istället börjar samla alla dina lån och krediter på sambla.se, så har du tagit första steget till att koncentrera dina lån på ett och samma ställe. Detta medför att du får en bättre översikt på din ekonomi och kan se hur mycket din totala skuld är. Med hjälp av detta så kan du bli skuldfri tidigare än beräknat med en smart avbetalningsplan – vilket leder till att du kan börja spara till det du vill ha tidigare än du tänkt.