De första tidningarna

  Den allra första tidningen var fransk och hette ”Relation”. Den gavs ut för första gången 1609 och följdes av den första riktiga rikstäckande tidningen ”Gazette de France” som hade huvudkontor i Paris. Storbritannien ville inte vara sämre och bildade ”Weekly News” 1622. Tidningshysterin spred sig sedan vartefter till de andra europeiska länderna, och i […]

Journalisten – maktutövare eller nedtystad kämpe

  Arbete som budgivare eller slavskribenter som skrev handskrivna nyhetsblad under antikens Rom, kan motsvaras av dagens journalister. Dock hade dåtidens budbärare ingen rätt att bearbeta eller granska den information de skulle sprida. Dagens journalister har däremot detta som arbetsuppgift, innan de skriver sina artiklar eller rapporterar från världens alla håll och kanter. De bidrar […]